Хранителни продукти ще получава безплатно Община Криводол

Хранителни продукти ще получава безплатно Община Криводол

Кметът на Община Криводол Христо Доков подписа договор с БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА, за безвъзмездни дарения на хранителни продукти. Даренията ще се използват за приготвянето на храната на потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж“.

Продуктите, които ще се влагат в приготвянето на храната няма да се калкулират на потребителите и ще са напълно безплатни за тях. Даренията ще са във вид на продукти за приготвяне на храна и пакети, които ще се раздават на всички потребители на социалната услуга.

„Първите дарения вече пристигнаха и бяха разпределени на всички потребители. Очакваме разнообразни продукти, които ще пристигат регулярно в Общинско предприятие „Социални и комунални услуги“-Криводол, с което ще се намали и потребителската такса, според вложените безплатни продукти“, коментира кметът Христо Доков.

 
2023-07-05 11:19:10