Обновиха сградата на горското в Оряхово

Обновиха сградата на горското в Оряхово

Сградата на Държавно горско стопанство-Оряхово бе обновена. Вече близо
два месеца горските служители работят в подобрена среда. Ремонтните
дейности продължиха три месеца, след проведена обществена поръчка –
обява за събиране на оферти. Беше избран изпълнител за извършване на
ремонт на фасадата, подмяна на покривната конструкция и монтаж на нова
ПВЦ дограма и врати. След извършване на дейностите по саниране на
сградата, фасадата й бе обновена с нова минерална мазилка. Ремонтът бе
осъществен със средства, осигурени от ТП ДГС Оряхово. Общата стойност на
извършената реставрация е близо 141 000 лева без ДДС.

Административната сграда на ТП ДГС Оряхово е въведена в експлоатация
през 1966 г. Поради съсобственост с „ДЗИ“ АД, Горското стопанство нямаше
възможност да извърши ремонтни дейности. В началото на 2022г имотът е
придобит, което дава „зелена светлина“ за обновяване на сградата.
Разходите за придобиването й са финансово обезпечени от стопанството.
2023-06-29 09:12:04