Селски площад придобива европейски вид

Селски площад придобива европейски вид

След кметство Галиче и друго белослатинско село ще се радва на обновен площад. Приключват ремонтните дейности на площадното пространство пред сградата на читалището и кметството в Алтимир, който включва много подобрения и новости, чиято реализация е към своя край.

Става въпрос за цялостна подмяна на съществуваща настилка с нова- на целия площад, ремонт на подхода към читалищната сграда, на парковото осветление, обособяване на нови зелени площи с пейки и перголи, които са предвидени като места за отдих.

Новоизградената сцена пък, ще даде поле за изява на участниците в различни културни събития, като отговор на потребността от съхраняването и опазването на българските традиции и добродетели чрез различните видове танцово и певческо изкуство.

Средствата са осигурени от местни приходи на Община Бяла Слатина.

 

 


2
3


2023-06-28 15:25:58