Община Борован е с нова придобивка

Община Борован е с нова придобивка

Съгласно Решение №389/21.09.2022 г. на Общинския съвет в  Борован и след проведена обществена процедура по Закона за обществените поръчки, днес в Община Борован бе доставен сметосъбиращ и сметоизвозващ камион SCANIA.  Средствата за него са осигурени от  обезпечение и отчисления  на  Община Борован и преведени от сметката за чужди средства на  РИОСВ - гр. Враца. С машината ще бъдат обслужвани населените места от Община Борован, с което ще се гарантира навременното събиране и извозване на битовите отпадъци и ще се поддържа чистотата и екологичното равновесие в селата.


1


2023-06-26 15:50:22