Всички гости бяха посрещнати с хляб и сол

42023-06-15 17:30:47