В Бяла Слатина разясняват подпомагането на земеделски стопани по ПРСР и НПВУ

В Бяла Слатина разясняват подпомагането на земеделски стопани по ПРСР и НПВУ

Информационно събитие на тема: „Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)“ ще се проведе тази сряда в Бяла Слатина.

Събитието се организира и провежда от Национална служба за съвети в земеделието с участието на представители от Българска агенция по безопасност на храните и Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” /МИГ Бяла Слатина/.

Дата: 31 май 2023 г. (сряда)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 15:00 ч.

Място на провеждане: гр. Бяла Слатина, залата на Общински съвет Бяла Слатина

 
2023-05-29 07:50:11