Тържествено отбелязаха 24 май в Оряхово и селата

Тържествено отбелязаха 24 май в Оряхово и селата

С издигане на националното знаме и празнична програма започна празничния 24 май в най-голямото училище в Община Оряхово – СУ „Христо Ботев“. Поздрав по случай празника поднесе секретарят на администрацията Христина Цонева. След това всички образователни институции се отправиха към празничния дефилир по улица „В. Левски“ до площад „Дико Илиев“, където ученици и учители от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ поздравиха публиката с рецитал и песни за Светите братя.

В село Остров бяха отбелязани три годишнини. 120 години НЧ „Развитие 1903“, 110 години ОУ „Христо Ботев“ и 55 години ДГ „Слънчице“. Гости на „Ретроспекция на кметовете на село Остров от 1944 година до днес“ и на празничния спектакъл „Сила, вяра, мъдрост“ бяха Ивайло Иванов – зам. кмет на Община Оряхово, Мартин Войков – главен специалист Образование и Асен Бошнаков – директор Дирекция АООКСТ.

В село Селановци кметът на Община Оряхово Росен Добрев и Румяна Декова – председател на Общинския съвет поздравиха ОУ „Н. Й. Вапцаров“, което навърши 65 години.

По време на празничния концерт „За теб, Училище!“ в салона на НЧ „Самообразование 1894“, Росен Добрев и Румяна Декова поднесоха почетен плакет за ОУ „Н.Й. Вапцаров“, поздравителни адреси, торта и цветя на всички директори на образователните институции.

 


1
2
3


2023-05-24 14:08:31