Врачански деца ходят на безплатно плуване по програма на ММС

Врачански деца ходят на безплатно плуване по програма на ММС

Проектът по Програмата на ММС „Научи се да плуваш” е насочен към деца от училищата на община Враца, които не могат да плуват. Той стартира на 03.04.2023г и завършва на 20.06.2023г.  

Към  деца в неравностойно положение, които нямат финансова възможност  да влязат в басейн, да плащат за обучение по плуване. За тях това е и чудесна възможност за интеграция в обществото. Участие в проекта вземат деца от НУ “Иван Вазов”” – с оглед близостта  на училището и басейна, и  безопасното придвижване на децата до спортния обект.  Интересът към обучението по плуване от страна на деца, родители, учители, общественост е много голям.  Това ни накара да подготвим проект за обучение на 60-70 деца. Почти винаги от планираните до 15 деца в група се записват до 18-20 деца. Стараем се да не връщаме деца.

      Спортът плуване се отразява извънредно благоприятно върху здравословното състояние на децата.

Плувният спорт оказва оздравителни и хигиенни въздействия върху организма на подрастващите. С изпълнение на проекта се реализират възможностите, които дава обучението по плуване за предпазване и оказване на адекватна помощ при инциденти във водата, както и за ограничаване на смъртността сред децата вследствие на удавяне.

Обучението на 60-70 деца ще се проведе в добра материална база от добри и доказани специалисти. Много от децата преминали обучението, остават в клуба за системни занимания с плувни спортове.

Вярваме, че докоснали се до водния спорт много деца ще продължат да се занимават с плувни спортове в спортните клубове.

 

 

 
2023-05-17 11:27:07