Празник на буквите в Ракево

Празник на буквите в Ракево

Учениците от първи клас от ОУ "Васил Левски" с. Ракево отбелязаха тържествено своя "Празник на буквите". Възпитаниците под ръководството на Галина Илиева и Камелия Димитрова показаха със стихове, песни и танци, че са грамотни и могат да четат.

Гости на тържеството бяха Петьо Дахлев - зам.-кмет на Община Криводол, Маргарита Петрова - секретар на МКБППМН - гр. Криводол, Геновева Стаменова - обществен възпитател и учители и бъдещите първокласници от ДГ "Калина Малина" с. Ракево.

Кметът на община Криводол Христо Доков зарадва учениците с книжки с български народни приказки. Първокласниците бяха поздравени от директора на училището Илиана Георгиева, която каза, че всеки, който се е научил да "чете, пише и говори добре притежава силата на словото“.

След тържеството всички се почерпиха със специално направена торта под формата на книга.


1
2


2023-05-13 11:18:57