Моделиери, фризьори и готвачи впечатлиха гости в Ден на отворените врати

Моделиери, фризьори и готвачи се обучават в Бяла Слатина

За поредна година в Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“  в гр. Бяла Слатина се проведоха  Дни на отворените врати. Традиционната училищна инициатива даде възможност ученици и родители да разгледат обновената материално– техническа база, класните стаи, обновените кабинети по фризьорство, готварство и моделиране на облекло. 

По инициатива на ЦМЕДТ „Амалипе“  кампанията, която се осъществява от професионалната гимназия беше съпътствана и с мотивационни срещи на ученици от училищната мрежа, на които бяха разяснени възможностите на стипендиантска програма „Равен шанс“, финансирана от Тръста за социална алтернатива. В тази среща се включиха почти 80 ученици и родители от селата Търнак, Търнава и Малорад, които с интерес разгледаха материално – техническата база и се включиха в многообразните демонстрационни форми на професиите „Готвач“, „Фризьор“ и „Моделиер – технолог на облеклото“. Гости на събитието бяха Йонка Данова  от образователния екип на Център „ Амалипе“ и Кристина Боева – експерт в ТСА, които поздравиха училищното ръководство за прекрасната инициатива и пожелаха успех в  предизвикателството да изпълнят план – приема за учебната 2023/24 година.


2


2023-05-05 13:53:01