Споделиха добри практики на голям форум в Мизия

Споделиха добри практики на голям форум в Мизия

В Мизия се проведе форума "Успяваме заедно - родителят партньор".  

Домакин на проявата бе ОУ "Цанко Церковски", начело с директора Галина Вълчанова. Включиха се всички училища на територията на общината.

На срещата присъстваха Лорета Колева - началник на РУО - Враца, Мария Димитрова - старши експерт по организация на средното образование, Валя Берчева - кмет на община Мизия, Славяна Славкова - главен експерт "Образование" при община Мизия, директори, учители, образователни медиатори, представители на обществените съвети към училищата, родители и ученици.

Инициатор на форума е Регионално управление на образованието - Враца. Такива събития се проведоха в три общини от територията на област Враца с идеята за споделяне на добри практики за партньорство и взаимодействие с родители, ученици и учители.

Презентации за важността на силната и съществена връзка между родител - ученик - учител и добри практики представиха Дарина Стоянова - директор на ОУ "Христо Ботев" с. Крушовица, Йорданка Бадикова - директор на ОУ "Отец Паисий" с. Софрониево, Цветанка Манова - старши учител в ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия, Милена Валентинова - ученика от IX клас при ПГ "Васил Левски" и Цветана Ценова - педагогически съветник при ОУ "Цанко Церковски".

Тематичен кът с ръчно изработени изделия съвместно от педагогическите специалисти, родители и ученици посрещна всички присъстващи.

 

 


2
3
6


2023-04-27 14:09:49