Община Бяла Слатина стартира важен проект

Община Бяла Слатина стартира важен проект

Проведоха встъпителна пресконференция по проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-С01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс. Кметът на Община Бяла Слатина инж. Цветков заяви, че целта на общинското ръководство е да се създаде устойчив модел за предоставяне на интегрирани здравно- социални услуги в общността.   Той допълни още, че чрез изпълнението на проектите за патронажна грижа, Общината е доказала, че има капацитет и умения и изрази увереност, че и този проект ще бъде успешен и ще надгради направеното до сега в сферата на социалните услуги.

Припомняме, че настоящият проект е част от мерките, предвидени за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, чрез предоставяне на мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на територията на община Бяла Слатина. Целта е повишаване на жизнения стандарт и възможностите за социално включване на възрастните хора и лицата с уреждания през новия програмен период на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021- 2027“. Услугата се предоставя в зависимост от индивидуалните нужди на всеки потребител след направена оценка и изготвен индивидуален план.

Интегрираните услуги включват: социални услуги; здравни услуги и психологическа подкрепа и консултиране. Предоставянето на здравно-социални услуги и психологическа подкрепа се извършва от наетия персонал - медицински сестри, психолог и домашни помощници, съгласно възложени в длъжностната им характеристика задължения. Освен това, проектът предвижда и възможност за предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, вкл. консултации с диетолог и други.

 Ръководителят на проекта - Силвия Маринова, подробно и достъпно изложи основните дейности и цели на проекта и благодари на всички присъстващи за участието и им пожела ползотворна работа, уверявайки ги, че за  лицата в нужда, грижа  могат да полагат само хора с големи сърца. Пресконференцията приключи след кратка дискусия и раздаване на рекламни материали. Останалите членове на екипа на проекта са Десислава Стефанова- координатор, Деница Василева- технически сътрудник и Мариян Славчев- счетоводител на проекта.

 


2
3
4


2023-04-27 09:49:21