¬печатл€ващ финал на 10-и€ юбилеен конкурс ''ћалки€т принц'' /—Ќ»ћ »/

¬печатл€ващ финал на 10-и€ юбилеен конкурс

«а десета година ќ” „Ќ. …. ¬апцаров“ —елановци организира Ќационален конкурс за малки философи „ћалки€т принц“. ¬ първи€т етап се включиха 57 участници от ц€лата страна. —едемчленно жури с председател професор ћари€ Ѕаева от —” „—в.  лимент ќхридски“ класира участниците от втори до четвърти клас след първи€ етап. —едемнадесет автори от пети до седми клас, получили най-висок резултат, участваха във ¬тори€ етап. ¬ —елановци за не€ пристигнаха участници от »сперих, ѕазарджик, ¬раца, Ѕратаница, ¬арна, Ћетница, Ѕлагоевград, ѕерник, Ћом, ƒрагиново и  озлодуй. ”чениците б€ха придружени от родители и учители, които се вълнуваха не по-малко от своите деца.

—ъбитието започна в празнични€ ден с приветстви€ към участниците и гостите от директора на училището Ќад€ —таврева, ÷ветана ÷енова – —т.експерт по ќЌ√ќ– в –”ќ ¬раца, –ум€на ƒекова - ѕредседател на ќбщински съвет ќр€хово. ќрганизаторите изтеглиха една от петте, предварително об€вени в статута теми.

¬ъв втори€ етап учениците писаха върху следни€ цитат от книгата на ≈кзюпери: „¬ъзрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им об€сн€ват и об€сн€ват "

¬ определените за работа два часа възрастните се включиха в организираната дискуси€ „«а баобабите в българското образование“, водена от ѕет€ –усинова – инициатор за провеждането на конкурса преди 10 години. ƒискуси€та започна с обобщение на акцентите в есетата от първи€ етап, подготвено от психолога на училището ¬иктори€  остадинова. ”частниците споделиха идеи, притеснени€ и надежди. ¬ кра€ на дискуси€та попълниха анкета с предложени€ до ћќЌ.

¬ обедните часове участниците се срещнаха с ученици от училището домакин. «апознаха се, вид€ха презентаци€, подготвена от ”чилищни€ ученически съвет, заедно танцуваха „зумба“, об€дваха и разглеждаха забележителности на селото. ¬ това време журито оцени разработките на учениците.

—ъбитието завърши с празник в читалище „—амообразование 1894“, съвсем близо до фигурата на ћалки€ принц – фонтан в центъра на селото. √ост беше кметът на община ќр€хово –осен ƒобрев. ѕреди да бъдат връчени наградите, участниците и гостите чуха цитати на есета от първи€ етап, вид€ха танц на мажоретките – поздрав към всички в залата, впечатл€ваща драматизаци€ на част от „ћалки€ принц“ . «а първа година в рол€та на малки€ герой беше второкласникът —ветослав ¬аньов, а в рол€та на мъдрата лисица -  –а€ ’ристова. –озите б€ха Ѕеатрис, ¬иктори€, —и€на, ѕет€ и –а€.

¬ първа възрастова група победи ћехмед ћехмед от ќ” "¬. јприлов"- »сперих, втора е «ара ћирчева от ќ” "ƒ. Ѕлагоев"-¬елико “ърново, а трета √ьорги€ Ѕалева също от »сперих.

¬ъв втора възрастова група първа е ƒрагина  ичилиева от с. ƒрагиново, втора е Ќикол ƒимитрова от —” "¬.  ънчов"-¬раца, а трета ¬иктори€ …орданова от —”’Ќ» " . ѕреславски"-¬арна.

”частниците получиха грамоти и прекрасни символични награди, а класираните – и  впечатл€ващи купи с изображението на ћалки€ принц.

¬сичко това стана възможно с финансовото съдействие на дългогодишните при€тели на училището - јнтон “ошев, фирмите: „јгрогеомет“, „¬ипимекс”, " осан€”, „¬еселин Ѕалев”, »јЅанк, клон ¬раца, ”’идком” јƒ,  ранител и община ќр€хово.

”чилищното ръководство благодари на всички членове на сво€ екип - педагогически и непедагогически, на съорганизаторите: –”ќ-¬раца с началник Ћорета  олева, ќбщина ќр€хово с кмет –осен ƒобрев,  метство —елановци с кмет –осица  ойнова, ”чилищно насто€телство с председател ’ристинка јнтонова. Ѕлагодарности и за членовете на журито за труда, вложен в оценката на творбите  и в първи€, и във втори€ етап на конкурса.

—пециални благодарности организаторите дължат и на ћинистерството на образованието и науката , помогнало  да достигне информаци€та за   онкурса до вс€ко българско училище.

¬сички заедно осъзнават, че празникът стана възможен само благодарение на учителите и родителите, провокирали интерес у учениците към  онкурса  и усилието на децата да направ€т своете размисли досто€ние на всички – организатори, жури, публика! » затова празникът на малките философи за десета година е от т€х и  за т€х!

 

ѕет€ –усинова – председател на организационни€ комитет на конкурса

 

 


сн.1
сн.2


2023-04-09 19:26:04