Томограф и фотоволтаична централа пуснаха в Бяла Слатина

Томограф и фотоволтаична централа пуснаха в Бяла Слатина

С 230 000 лева от общинския бюджет през 2022 година в Многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина беше купен 16-срезов компютърен томограф. Техниката е от реномирана марка и е един от на-модерните в здравно заведение не само за Бяла Слатина, но и за областта. Със средства на лечебното заведение, което е 100% общинска, беше направен цялостен ремонт на отделението по образна диагностика. Купен беше нов рентгенов апарат, което дава възможност заедно с останалата апаратура отделението да предлага най-доброто в областта на образната диагностика. Болницата обнови техниката си с нови автоматичен коалгулометър за клиничната лаборатория и термопринтер за ехографски апарат – за АГО.  Дружеството приключи 2022 г. с положителен финансов резултат от 247 000 лева, като няма просрочени задължения. През миналата година в МБАЛ - Бяла Слатина беше изградена фотоволтаична централа за производство на електроенергия. Мощността й е 40kW. Лечебното заведение работи по 71 клинични пътеки.

 

 
2023-04-07 11:01:12