Ремонт и паркинг правят в белослатинската болница

Ремонт и паркинг правят в белослатинската болница

Цялостна реконструкция ще бъде направена на прилежащото пространство към МБАЛ – Бяла Слатина. Ще бъде изграден и нов паркинг в дворното пространство на лечебното заведение с 57 паркоместа за служители и посетители. Дейностите ще се извършат по проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е в размер на 322 720 лв., като от тях 129 088 лв. са от Проект „Красива България“, а 193 632 лв. представлява собственото финансиране.

Описаните в конкурсното предложение строително-ремонтните дейности включват полагане на бетонови бордюри, настилка от асфалтобетон, настилка от бетонови павета, полагане на маркировка с боя, монтаж на кошчета за отпадъци, монтаж на улично осветление и други. Крайният срок за изпълнение на проекта е до 30.11.2023 г.
2023-04-05 13:09:25