СУ ''Христо Ботев'' взе участие в трета среща в Португалия по проект за Дигиталното общество има нужда от дигитално училище

СУ ''Христо Ботев'' взе участие в трета среща в Португалия по проект за Дигиталното общество има нужда от дигитално училище

Ученици и учители от Средно училище „Христо Ботев“-Враца взеха участие в трета среща в гр. Амаранте, Португалия, по проект „Дигиталното общество има нужда от дигитално училище – изследване, споделяне и прилагане на новата действителност във физическото училище“, финансиран с Договор № 2021-1-BG01-KA220-SCH-000024091 от програма Еразъм + .  

Представителите на Врачанската Алма Матер заедно с партньорите от Турция, Италия и Португалия обсъдиха предизвикателствата, пред които се изправиха образователните институции по време на дистанционното обучение в следствие на Ковид 19.

Португалските партньори направиха демонстрации на платформите, които са използвали, инструментите и технологиите, които успешно са подпомагали образованието и, които прилагат успешно и във физическото училище сега.

Учениците от четирите държави участваха в съвместно изработване на дигитални продукти като сред уменията, които постигнаха бяха:

- Повишаване на осведомеността   относно онлайн безопасността;

- Подобряване на   уменията за общуване на английски език;

- Развиване на социалните умения и уважение към идеите на другите,  

- Придобиване на опит в областта на  използването на   ИКТ инструменти;

- Разработване на разсъждения при решаване на проблеми и логика при конструирането на роботи и в приложенията за управление на механизмите;

- Прилагане на функциите и възможностите на визуалните езици за програмиране за създаване на  различни решения на  проблеми;

- Насърчаване на съвместната работа и взаимопомощта.

Преподавателите  обсъдиха  трудностите и споделиха идеи и добри практики свързани с използването на  цифрови технологии в преподаването, ученето и оценяването.  

Срещата беше съпътствана и от богата културно – историческа програма, която запозна учениците и учителите от страните партньори с природните и културно – исторически  забележителности на  региона около Порто.

Заключителната среща по проекта ще бъде в Средно училище „Христо Ботев“ в началото на следващата учебна година.


1
2
3
4
5
6


2023-03-31 19:08:52