Стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г.

Стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г.

Стартира програмата за рехабилитация на Националния осигурителен институт.

Програмата е с продължителност 10 дни. Цената на нощувките в размер на 23 лв., частична помощ за храна в размер на 8 лв. на ден и ползването до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Информация за условията за ползване на програмата е поставена в сградата на ТП на НОИ – Монтана. Същата може да бъде намерена и на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката „Физически лица”, раздел „Обезщетения и помощи по българското законодателство“,  “Парични помощи за профилактика и рехабилитация”.

Националният осигурителен институт е сключил договори с 23 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. През миналата година от област Монтана от програмата са се възползвали 667 лица, с 50 повече от 2021 г. От тях 633-ма са работници и служители, 34 са лица получаващи лична пенсия за инвалидност, ненавършили възрастта за пенсиониране. Изплатените средства от фондовете на държавното обществено осигуряване са в размер на 366 000 лв. Най-посещаваните заведения от ползвалите програмата лица от област Монтана през 2022 г. са: Балнеохотел „Тинтява“ и СБР „Свети мина“ във Вършец; „Павел баня”; а през летния сезон тези намиращи се край Варна, Бургас, Несебър и Поморие.
2023-03-30 11:17:23