Ћюбен »ванов: ўе бъдем първа политическа сила в област ¬идин!

Ћюбен »ванов: ўе бъдем първа политическа сила в област ¬идин

 √-н »ванов, водач сте на листата на "ѕродължаваме ѕром€ната - ƒемократична Ѕългари€" за област ¬идин. Ќа тези избори се €в€вате заедно, в коалици€, със за€вка за победа и състав€не на силно реформаторско правителство.  ажете ни 12 причини да гласуваме за вас?

- »зборите на 2 април са пети поредни в рамките на две години.  ќсъзнахме, че тр€бва да се обединим срещу задкулисието, което е изключително единно. ÷елта ни е да сме първа политическа сила и да получим първи€ мандат за състав€не на правителство. «ащото е наложително да излезем от политическата криза и да съставим редовно правителство. Ќе каквото и да е, а силно, демократично, реформаторско правителство. "ѕродължаваме ѕром€ната" и "ƒемократична Ѕългари€" се €в€ваме на тези избори обединени, заедно с партньорите ни от Ѕ«Ќ— и "ќбединени земеделци" и още 77 граждански организации, с посланието: »ма как да живеем в нормална европейска държава!

ѕреди н€колко дни представихме нашата амбициозна управленска програма, с приоритети в 18 ресора.

≈то 12 причини българските граждани да подкреп€т нашето ќбединение:

 1. ўе превърнем производството на български храни в приоритет. —ега внас€ме половината от храната си. –азбира се, че цените ще са високи!
 2. ўе инвестираме 50 млрд. лв. поравно в —еверна и ёжна Ѕългари€.  огато стигнат до всички, а не само до определени фирми, ще имаме европейски заплати.
 3. Ќов живот за —еверозапада чрез разработване и реализиране на интегриран план за регионално развитие.
 4. –емонт и модернизаци€ на болниците в страната и осигур€ване на спешна помощ в рамките на "златни€ час" от вс€ка точка на Ѕългари€.
 5. » Ўенген, и еврозоната, за да се движим и изнас€ме лесно в ≈вропа.
 6. «а една година увеличихме пенсиите повече, отколкото за последните 12 г. и ще продължим да ги повишаваме изпреварващо на инфлаци€та.
 7. Ќаправихме детските градини безплатни, сега ще подобрим значително качеството на храната за децата, които ги посещават.
 8. ¬ъведохме програма за спорт и изкуство в училищата и ще разширим нейни€ обхват.
 9. ƒобре платени лекари и медицински сестри, добре платени учители и педагогически специалисти. Ќавс€къде.
 10. ўе създадем фонд за съфинансиране на нови и ремонт на съществуващи спортни съоръжени€, както и финансиране на детски спортни школи.
 11. ўе променим јнтикорупционната комиси€, така че наистина да преследва корумпираните.
 12. ўе създадем услови€ регулаторните и надзорните органи да заработ€т в интерес на обществото.

 

 ои са 12- те приоритета на Ћюбен »ванов за област ¬идин?

 

- ¬€рвам, че заедно, с подкрепата на нашите съграждани от област ¬идин, можем да развием потенциала на региона и да сбъднем общата ни мечта за ¬идин.

ћоите 12 приоритета за областта са: »зграждане на магистрални€ път ¬идин - Ѕотевград и тунел под ѕетрохан; ћодернизиране на ∆ѕ-лини€та ¬идин – —офи€; √азифициране на областта; –азвитие на »ндустриалната зона; –азработване на минералните извори в общината;  онсерваци€, реставраци€ и социализаци€ на културните паметници в областта; ¬ъзстанов€ване и обнов€ване на сградни€ фонд на народните читалища; «аконодателни промени за справ€не с острите миризми в населените места; ÷еленасочена подкрепа за видинската болница и разкриване на денонощна аптека; »зграждане, обнов€ване  и модернизиране на спортните салони в училищата; ќсигур€ване на обществен транспорт до малките населени места; »зграждане на √ ѕѕ —алаш - Ќово корито.

–аботих по тези приоритети и като народен представител в 48-ото Ќародно събрание. ¬несох предложение за законодателни промени, с които да се реши проблемът с липсата на обществен транспорт до малките населени места. — колеги от ƒемократична Ѕългари€ изготвихме законопроект за изменение на «акона за чистотата на атмосферни€ въздух, касаещ непоносимите миризми, които снижават качеството на живот в населените места. “ърсих работещи мерки за разкриване на денонощна аптека в областта. ”станових, че √ ѕѕ —алаш - Ќово корито ще има, когато преодолеем чиновническото бездушие и незаинтересованост. Ќе достигна политическа вол€ предложени€та ни да бъдат приети. ’артиената бюлетина победи интересите на гражданите. —ега съм още по-убеден и мотивиран - нужна ни е ѕром€на!

 

Ќа национално ниво за€вката ви е за победа.  акви са амбициите на  оалици€ "ѕродължаваме ѕром€ната - ƒемократична Ѕългари€" за област ¬идин? 

- јмбици€та ни е да бъдем първа политическа сила в област ¬идин. »маме най-силната кандидатска листа в областта. ¬одим честна и открита кампани€. «наем, че н€ма спасители. «аедно тр€бва и можем да си подредим държавата и региона. ƒа гледаме в една посока и да изберем бъдеще с нормален европейски живот. »ма как! ѕризовавам нашите съграждани от област ¬идин да ни подкреп€т! Ќа 2 април, с номер 12 в бюлетината за  оалици€ "ѕродължаваме ѕром€ната - ƒемократична Ѕългари€"!

 

 упуването и продаването на гласове е престъпление!

 
2023-03-27 16:57:08