Гости от няколко училища посрещнаха в Търнава

Гости от няколко училища посрещнаха в Търнава

В ОУ „Христо Ботев“-Търнава се състоя среща на учители от екипите на ОУ “Христаки Павлович“ гр. Дупница, СУ „В.Левски“ гр. Опака и ОбУ „Н.Рилски“ с.Дерманци. Срещата беше по линията на НП “Иновации в действие“.

Гости на срещата бяха директорите на СУ Опака г-н Борисов на ОУ Дупница г-жа Николова, кметицата на Търнава Габриела Раловска, Петя Русинова, ментор на училището по програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“, ст.експерт СО от община Бяла Слатина и други. Екипът на училището в Търнава представи своята иновация в областта на Гражданското образование, както и други практики, свързани с работата с родители, целодневното обучение по Вариант 2 , работата по ИИД.

На 23 март денят започна с посрещане на гостите в Основна училищна сграда, след което групата се раздели за наблюдение в двата етапа – начален и прогимназиален. Колегите наблюдаваха бинарен урок по БЕЛ и ЧП в ІV клас с учители П. Иванова и Н. Георгиев, бинарен урок по БЕЛ и ФВС в VІ клас при Д. Лашовска и Д. Аспарухов, иновативен урок по математика в VІІ клас при Р. Петкова. Най-голям беше интересът към заниманието по Гражданско образование в ІІІ клас, водено от ст.начален учител Г.Кутовска и втори учител Т.Динева, на което в ролята на разказвачи и треньори бяха поканени баби и дядовци на децата. Темата на часа беше „Игрите на баба и дядо“ и за всички присъстващи стана ясно колко голяма и ползотворна работа е свършена до момента, за да се направи сборник с игри, описани от децата по разказите на хора от по-възрастните поколения, бяха демонстрирани няколко нови игри, ученици бързаха да заслужат похвалата в края на играта първи чрез активна екипна работа. Голяма беше емоцията, с която децата слушаха, разказваха, споделяха и оценяваха разказите на възрастните, своите действия и чувства. В проведеното след това събеседване възрастните дадоха висока оценка на работата на екипа по избраната тематика, както и надеждата, че връзката между поколенията е наистина важен е ценен елемент, който училището е призвано да поддържа и заздравява.

В следобедните часове гостите бяха запознати с начина на водене на учебна самоподготовка за час по БЕЛ от ст.начален учител М.Съйнова, директорът г-жа Цв.Теодосиева запозна гостите с успехите на училището в работата с родителската общност, а денят приключи с представянето на състезание с участие на родители и ученици от ИИД „Спорт и здраве“ във втори клас.

Третият ден беше ден за обобщение на видяното, в който гостите споделиха своето задоволство от видяното и поканиха домакините да им гостуват. За екипа на ОУ Търнава срещата беше за „сверяване на часовника“ с практиките и възможностите, които са налични в останалите три училища, както и стимул за още по-целенасочена и качествена работа в името на децата.

 


2
3
4
8


2023-03-27 14:09:40