Математическата гимназия е домакин на Международен майсторски клас

Математическата гимназия е домакин на Международен майсторски клас

Учениците  от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ във Враца участваха в международния майсторски клас на  ЦЕРН, който се организира в рамките на  International Particle Physics Outreach Group IPPOG. Събитието се осъществява и с подкрепата на проект OSOS  по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации, в който гимназията участва и представи България на заключителната конференция в гр. Тулуза, Франция. Координатори на проекта са двама бивши възпитаници на гимназията – доц. Венелин Кожухаров и Светослав Иванов, и Радослав Симеонов от Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Участвайки в събитието, учениците имаха възможността за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарни частици. След уводните лекции по теория на елементарни частици, описание на детекторите и методика на изследванията, участниците сами извършиха измервания по данни от експериментите CMS и ALICE.

В края на деня участниците имаха възможност да защитят научната си работа в дискусия с учени от  ЦЕРН, както и с техни връстници, включени в майсторски класове в други европейски страни. Тази инициатива дава шанс на младите хора да разберат, че науката им помага да се развиват и да открият много тайни на Вселената и да засили интереса към природните науки. Учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ са представяли гимназията и града достойно на всички състезания и олимпиади по физика и астрономия, което носи удовлетвореност на екипа учители и ги мотивира да продължат да вдъхновяват все повече ученици да се занимават с наука.

В майсторския клас се включи активно учениците от Клуб Еразъм + към гимназията. ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - гр. Враца е едно от четирите места където се проведе тази инициатива, което дава допълнителна увереност на екипа, работещ по проектите на програма Еразъм +, че заложените цели могат да бъдат изпълнени и участниците получиха нови идеи и вдъхновение да продължат напред.
2023-03-23 10:50:48