ДГ “Европейчета“ се бори за титлата “Герой на рециклирането!“

ДГ “Европейчета“ се бори за титлата “Герой на рециклирането!“

За втора поредна година деца, родители и учители се присъединяват в инициативата Световен ден на рециклирането чрез реализиране на  кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Инициативата се координира в България от Сдружение BG Бъди активен, която цел е да насърчи и ангажира децата с важни теми и въпроси свързани с разделното събиране, рециклирането и опазването на природата.

Във всички възрастови групи на детската градина се реализираха  тематични дейности насочени към разделно събиране на отпадъците, устойчиво използване на ресурсите чрез рециклиране и опазването на природата.

В партньорство с родителите детската градина събра  предаде над 320 кг. пластмасови бутилки, което ни дава  основание да се борим за титлата “Герой на рециклирането!“ и  поставянето на Шишеяд в детската градина сподели директорът Пламена Цветанова.


1
2


2023-03-22 13:37:45