Видинската болница решава за теглене на 2,3 млн. лв. кредит

Видинската болница решава за теглене на 2,3 млн. лв. кредит

Вземане на решение за ползване на кредитна линия в размер на 2 300 000 лева от МБАЛ "Света Петка" във Видин е една от точките в дневния ред на насроченото за 10 април извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Икономическият директор на лечебното заведение Людмил Цветанов обясни, че една от причините за поемане на кредита е осигуряване на средства за изплащане на обезщетения за починала през 2014 година родилка.

"Основната причина да пристъпим към тегленото на кредита е това, че през 2014 година се е случило недобро събитие – починала е родилка, в резултат на което има заведени шест дела срещу болницата. Общият размер на исковете е около 800 000 лева – главници без лихви", каза Людмил Цветанов. Той допълни, че с лихвите сумата нараства значително, а застраховката, която болницата има, покрива само 60 000 лева. Цветанов обясни, че делата са заведени през 2019 година и по едно от тях вече има решение, което не е в полза на лечебното заведение, като изрази предположение, че подобен ще е изходът и от останалите дела. Икономическият директор на МБАЛ "Света Петка" посочи, че поемането на кредита ще гарантира, че при нужда болницата ще разполага със средства, за да изплати постановените от съда обезщетения. Намерението е с остатъка да се разплатят задължения към доставчици, допълни икономическият директор.

Цветанов информира, че към 31 декември 2022 година задълженията на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ включват банков кредит от 968 000 лв., който се обслужва редовно; 935 000 лева редовни задължения към доставчици и 1 409 000 лева други задължения, голяма част от които са задължения към персонала (заплати и осигуровки), платени още през следващия месец, както и данъчни задължения. Цветанов допълни, че в съответствие с взетото от Общинския съвет решение Община Видин вече е покрила задълженията на болницата за местни данъци и такси и към момента лечебното заведение няма задължения към общината. В отчета за задълженията на лечебното заведение към 31 декември 2022 година фигурират и още около 2 000 000 лева счетоводни разходи, основна част от които са провизии за неползвани отпуски от персонала и провизии за обезщетения при пенсиониране.

Людмил Цветанов посочи, че кредитът ще даде по-голямо спокойствие на лечебното заведение във финансов план, особено през летните месеци, когато приходите на болницата традиционно са по-ниски.
2023-03-21 10:00:39