Ремонтират ключови обекти с пари от „Красива България“

Ремонтират ключови обекти с пари от „Красива България“

Общо 47 проектни предложения за тази календарна година са одобрени за финансиране от проект „Красива България“. Три от тях касаят област Враца. Основно ремонтирани ще бъдат ключови обекти в общините Враца, Бяла Слатина и Мизия. Благоустроено ще бъде дворното пространство на ДГ „Брезичка“ във Враца. Ремонтирана ще бъде сградата на общинската администрация в Мизия. Реконструирано ще бъде прилежащото пространство на Многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина. Там ще бъде изграден и паркинг.

Пари по „Красива България“ се отпускат за два проекта и за област Монтана. На основен ремонт ще бъде подложен покривът на НЧ „Напредък 1929“ в община Георги Дамяново. Външен асансьор за осигуряване на достъпна среда пък ще се изгради в Центъра за обществена подкрепа в Лом.

Кнежа също е сред общините с одобрен проект за финансиране. Там ще се извърши ремонт на вътрешните помещения в сградата на местната Многопрофилна болница за активно лечение.
2023-03-16 15:32:34