Общинските съветници от Видин се събраха извънредно

Общинските съветници от Видин се събраха извънредно

Наталия Милкова ще участва в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка“ във Видин. То е насрочена за 10 април, когато ще се обсъжда ползването на банков кредит от 2 300 000 лева от лечебното заведение. Това решиха на свое извънредно заседание общинските съветници от крайдунавския град. По време на сесията бе дадена думата и на заместник-кмета Борислава Борисова, която представи мотивите за приемане на Планирането и Анализа на потребностите на Общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Предложението е продиктувано от новите изисквания да се създаде Национална карта на социалните услуги в Република България, която ще определи максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява финансирането. Картата ще се изготви в периода 2023 г. – 2030 г. Борисова обяви, че то е съгласувано в Областна администрация – Видин, с всички общини от  областта, проведено е обществено обсъждане, както и срещи с институциите, които предлагат социални услуги на територията на Общината. 

Общинският съвет гласува и възлагането на нова социална услуга в рамките на проект „Грижа в дома в Община Видин“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. С реализирането на проекта ще получат подкрепа 301 потребители и ще бъдат наети на работа най-малко 60 социални асистенти. Общата стойност на проекта е 1 608 381,46 лева и ще се изпълнява 12 месеца. Заместник-кметът отбеляза, че той следва проект „Патронажна грижа + в Община Видин“.
2023-03-15 14:24:00