Десетки земеделци от района на Мизия участват в информационно събитие

Десетки земеделци от района на Мизия участват в информационно събитие

Днес експертите от мобилния общински офис в гр. Мизия на Национална служба за съвети в земеделието - Мариана Петкова и Цветелина Филиповска провеждат информационно събитие на тема: „Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г.“.

Мариана Петкова - главен екперт към МОО гр. Мизия откри срещата, като подчерта, че по този начин се улеснява достъпът на земеделските стопани и други, заинтересовани лица в областта на земеделието до съветнически услуги по всички направления в малките и по-отдалечени от областния град населени места.

"Още през 2020 година започнахме усилията за откриване на мобилния офис в гр. Мизия, който днес вече е факт. Община Мизия е земеделски район и един от основните приоритети за нас е подкрепа и подпомагане на всички заинтересовани лица в сферата на земеделието и животновъдството. Изминалата година бе изключително трудна за всички земеделски стопани. Пожелавам на всички ви спорна година, високи добиви и реализиране на продукцията ви на адекватни цени." - с тези думи кметът Валя Берчева приветства всички присъстващи.

Мобилният офис се намира в сградата на Община Мизия, ет. 1, офис 103, ул. ,,Георги Димитров" № 25-27 и обслужва земеделските стопани от общините Мизия, Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина и Хайредин.

 


2


2023-03-15 11:49:05