Специалност за ДП РАО стана защитена

Специалност за ДП РАО стана защитена

 Нови десет специалности влизат в Списъка на защитените от държавата професии за 2023/24 учебна година. Седем от тях са от професионално направление „Строителство“ - „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Вътрешни облицовки“, „Покриви“, „Метални конструкции“, „Сухо строителство“ и „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях“. Останалите три нови защитени специалности са „Класически инструменти“ за професия „Лютиер“ от професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“, „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“ от професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ и „Управление на радиоактивни отпадъци“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“. Последната подсигурява кадри за Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и прием за нея има в ПГЯЕ „Игор Курчатов“ в Козлодуй.

С тях защитените от държавата специалности от професии стават общо 60. Това са специалности, които са уникални като съдържание и всяка от тях се преподава в не повече от четири училища в страната. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 9 ученици.
2023-03-13 11:43:05