Врачански фирми забатачиха заплати за близо 140 000 лв.

Врачански фирми забатачиха заплати за близо 140 000 лв.

 

През февруари във Враца са изплатени забавени заплати на служители за 138 000 лв. Това е  станало благодарение на намесата на Дирекция „Инспекция по труда“. От проверяващата институция отчитат спад в броя на нередовните фирми по отношение изплащане на възнагражденията.

107 предприятия са проверени през втория месец на годината. В 19 от тях инспекторите влизат за първи път. 8 сигнала за подадени от граждани. Общо констатираните нарушения са 608, от тях неизпълнени предписания са 5 бр. В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 686 бр. задължителни за изпълнение предписания. 3 машини са спрени от работа, а 1 работник е отстранен. Издадени са 18 наказателни постановления за обща сума от 30 800 лв. Инспекцията по труда не е участвала в разследването на тежки трудови злополуки.

 

 
2023-03-09 14:00:47