Стартира проектът ''Gamification, video games and collaborative tools for teamwork, 3 pilars for Art Way development!''

Стартира проектът ''Gamification, video games and collaborative tools for teamwork, 3 pilars for Art Way development!''

Сдружение “Арт Уей” започва работа по проект “Gamification, video games and collaborative tools for teamwork, 3 pilars for Art Way development!“, финансиран по програмата Еразъм+. Той е с продължителност 18 месеца и цели да се установят ефективни организационни комуникационни стратегии за демократизиране на процесите на обучение и иновациите на сдружението. Освен това сдружението иска да насърчи благосъстоянието на общността, чрез интегрирането на редовни спортни практики и физическа активност, които помагат за развитието на социални умения у младите хора и улесняват активното им участие в собственото им обучение и образователни процеси.
Фокусът на проекта са две обучителни мобилности за 7 души, които ще пътуват до Испания за участие в два обучителни курса.

Между 23-ти и 29-ти април в Уелва, Испания, ще се проведе първият обучителен курс по проекта, чиято основна тема ще бъде ползата от физическите и спортни дейности в образователната среда, като двигател на благосъстоянието и напречното проектиране на добри практики във формалното образование.

Включеният в двата курса персонал на сдружение „Арт Уей“ ще получи двойна сертификация, тази, предоставена от хостинг организацията INERCIA DIGITAL SL, покрита от три международни стандарта за качество, както и „Europass“ сертификат за мобилност.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 
2023-03-08 17:54:44