Нови два проекта стартират в Мизия

 Нови два проекта стартират в Мизия

Кметът на Мизия Валя Берчева бе домакин на откриваща обща среща във връзка със стартирането на проектите "Грижа в дома в Община Мизия" и "Нова възможност за младежка заетост". Проектът стартира на 01.03.2023г. и е с продължителност  12 месеца. Изпълнението ще е във всички населени места в общината от 15 домашни помощници, една медицинска сестра, един психолог и един шофьор.

Проектът предвижда следните редица дейности. Сред тях са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). На 1 март стартира и проектът „Нова възможност за младежка заетост“.

По него започват работа 11 младежи до 29г., от които 9 лица - общи работници и 2 лица - работник кухня. Срокът на договора е до 31.07.2023г.

 


2


2023-03-01 09:09:34