Близо 60 автори участват в конкурса „Малкият принц“

Близо 60 автори участват в конкурса „Малкият принц“

Тази година ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Селановци навършва своите 65 години. Точно преди 10 години то обяви инициатива - организира уникален по своя начин на провеждане Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“. Направи го колебливо и без да е убедено, че едно селско училище ще успее. МОН, РУО, общинското и местното ръководство повярваха на организаторите. Всички те, заедно с Читалище „Самообразование 1894“ и Училищното настоятелство, подкрепиха и популяризираха инициативата и тя живее вече 10 години като част от пъстрата палитра от училищни изяви, като акцент в живота на училището и селото, но и като поле за развитие на неповторимата и оригинална детска мисъл. Тази година до 31.01.2023 г., 57 автори от 14 области  и 24 училища от цялата страна изпратиха своите творби на тема „Това е въпрос на дисциплина… трябва редовно да изскубваш боабабите веднага щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно.” За поредна година малките философи се опитаха по свой начин, с/или без помощта на възрастните, да разсъждават върху сложни истини, формулирани от Малкия принц.

Седемчленно жури, в което участват като външни оценители  професор Мария Баева – СУ „Климент Охридски” и Ивка Гиздина – ст. експерт по приобщаващо образование в РУО Враца, вече оценява и ще класира по десетобалната система изпратените съчинения. Ще определи и победителите от първо до трето място в първа възрастова група. Заелите първите 15 места във втора възрастова група ще имат възможност да се включат във втория етап на конкурса, който ще се проведе на 8 април 2023 в Селановци. Резултатите на класираните ученици в първия етап ще бъдат публикувани на сайта на училището, на Община Оряхово и на РУО – Враца не по-късно от 10.03.2023 г.

Членове на журито за поредна година споделят, че конкурсът е мобилизирал ученици от две възрастови групи – първи-четвърти и пети–седми клас, но заедно с тях и цели семейства, учители и училищни ръководства. Това провокира у организаторите идеята през следващата година да се разширят мащабите на конкурса и да се обособи секция за участие на възрастни, които явно се вълнуват не по-малко от своите деца и ученици.
2023-02-22 10:41:04