Близо 200 човека с увреждания ще получат социални услуги

Близо 200 човека с увреждания ще получат социални услуги

157 лица с увреждания и възрастни хора в община Лом  ще получат здравно-социални услуги в домашна среда. В рамките на 14 месеца ще им бъдат предоставени хранителни продукти и продукти от първа необходимост, психологическа подкрепа, профилактика на здравето и консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. За тази цел ще бъдат обучени  служители, които ще предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Освен това те ще заплащат битовите сметки на потребителите на услугата, ще заявяват и получават неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Социалната услуга се изпълнява по проект "Грижа в дома в община Лом".

Проектът се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и е на стойност близо 850 хиляди лева. 
2023-02-13 09:42:27