Районен съд - Лом запозна ученици с основите на трудовото право

Районен съд - Лом запозна ученици с основите на трудовото право

Районен съд – Лом продължава срещите на магистратите с ученици по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Никола Делиев изнесе пред възпитаници от 11 и 12 клас на СУ „Димитър Маринов“ – Лом с преподаватели Лорета Георгиева и Весеслава Велкова лекция за трудовото право и основни положения в трудовото законодателство у нас. Магистратът  запозна учениците с изискваните по закон документи за кандидатстване за работа, с трудовия договор като документ уреждащ отношенията работник – работодател, вида и условията за труд, задълженията  на двете страни и полагащото се възнаграждение. Младежите проявиха интерес към предвидените в Кодекса на труда обезщетения при едностранни промени  или нарушения на поетите ангажименти, към наказанията за неспазване на трудовата дисциплина и възможността за защита на правата на работниците по съдебен път. Ученици, които вече полагат труд в извънучебно време, споделиха  свои впечатления от работната си дейност и първите сблъсъци с капаните на сивата икономика. „Българското трудово законодателство защитава много добре правата на трудещите се граждани, делата се разглеждат и решават в бързи срокове и без такси. Необходимо е обаче работниците и служителите, пострадали от некоректни работодатели, да не премълчават проблемите си, а своевременно да предприемат необходимите действия“, обясни съдия Делиев.  „Смятам, че срещата беше много полезна. Само след 2-3 месеца част от учениците ни завършват средното си образование и ще излязат на пазара на труда. Други вече са навършили пълнолетие и работят. Изключително важно е да знаят как да предлагат труда си, да познават задълженията и правата си и начините, по които да ги защитават“, заяви Лорета Георгиева - преподавател по философия.  Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда  по споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН. Целта й е да запознае учениците със структурата и функциите на съдебната власт в България, да формира у тях правна грамотност, да повиши спазването на законите сред младите хора и да увеличи доверието на обществото към съдебната власт.
2023-02-12 10:33:33