Враца поема нов дълг заради трансграничен проект

Враца поема нов дълг заради трансграничен проект

Община Враца ще поеме дългосрочен дълг, чрез Фонд „ФЛАГ” по проект: „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

През 2017 година Община Враца започна изпълнението на проекта. Близо 6 милиона бе сумата, която получи администрацията по него.

„За успешната реализация и цялостното завършване на заложените дейности, в хода на изпълнение на проекта възникна необходимостта от допълнително финансиране. Нужни са 190 705 лева (съфинансиране и финансова корекция, които не могат да бъдат осигурени с бюджетни средства“, става ясно от докладна внесена в общинския съвет от кмета на Враца Калин Каменов.

С Решение от 07.08.2017г., Общински съвет – Враца дава съгласие за осигуряване на изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Враца, а именно до 119 000 лв., като процент от крайния бюджет по проекта. След провеждане на процедури и сключване на договори с изпълнители, общата стойност на проекта е 5860260,16 лв. което формира съфинансиране от 117 205, 20 лв.

В рамките на изпълнение на проекта с цел създаване на трансграничен пункт за подобряване на капацитета на властите за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца е извършена инвестиция за доставка на оборудване. Тя вкючва репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони; спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции; снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул; високо проходим пикап 4х4; специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация; лодка RIB с транспортен колесар; многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в реално време /телемедицина/ - 10 бр.; транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни бутилки за санитарни автомобили – 10 бр. и линейка с кувьоз за транспортиране на новородени.

От националния орган по програмата е определена финансова корекция за високопроходимия пикап.

Процедурата за поемане на дългосрочния дълг вече е преминала обществено обсъждане в края на декември 2022 г.

Срокът за погасяване на сумата, която е в размер на 190 705 лв. е 5 години. Максимално допустимата лихва е 4, 083 %. Обезпечението на кредита са настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Враца.

Дали ще се изтегли кредитът ще стане ясно на сесия на местния парламент във вторник.

 
2023-01-27 15:44:20