107 горски пожара бушуваха на територията на Северозападно държавно предприятие

107 горски пожара бушуваха на територията на Северозападно държавно предприятие

107 пожара възникнаха през 2022 г. в държавните гори, стопанисвани от „Северозападно държавно предприятие“, в териториалния обхват на РДГ Ловеч, РДГ Берковица и РДГ София. Те са на обща площ 19 841 дка. Преобладаващите територии, засегнати от огнената стихия, се намират в областите Ловеч и Плевен, където са опожарени 9 940 дка гори. Най-голям брой пожари са потушени на територията на ДГС Лесидрен (17 бр.) и ДГС Плевен (9 бр.), където те са почти два пъти повече от тези

през 2021 г. Делът на върховите пожари там е относително нисък - площта, през която са преминали, е 50 дка. През изминалата 2022 г. увеличение броя на пожарите отчитат още в ДГС Мездра (15 бр.) и ДГС Враца (13 бр.). В ДГС Ботевград регистрираните пожари са 7, където върховият пожар е засегнал 361 дка гори. В ДГС Своге отчитат 4 пожара, по един са регистрирани в ДГС Годеч, ДГС Говежда и ДЛС Витиня.

Основните причини за горските пожари през последните години са човешка небрежност, отчитат държавните горски стопанства в обхвата на СЗДП. Голяма част от тях са в резултат на палене на стърнища и пасища, в близост до земеделски територии и преминаване на пожара в горските масиви. Практичен и иновативен за стопанствата е методът за гасене на низови пожари чрез ползване на моторни метли в захрастени участъци и места с ограничен достъп за противопожарна техника. Този метод дава ефективност и бързина при гасенето, а труднодостъпните райони са типични за горските пожари. Благодарение на бързата и адекватна реакция на горски служители, пожарникари и доброволци, пожарите на територията на СЗДП са предимно низови. За това спомага много и изнесения център 112 към ИАГ. Тази година преобладават подадените сигнали за пожар до ТП ДГС/ДЛС чрез този телефон, отчитат от РДГ Берковица и РДГ София.
2023-01-27 15:37:37