Започват огледите на щетите от ураганния вятър

Започват огледите на щетите от ураганния вятър

От днес започват огледите и остойностяването на щетите, нанесени на сгради и обекти в общината от ураганния вятър. Екипите на местната администрация ще проверяват състоянието на публични и частни недвижими имоти. Резултатите от огледите и остойностените щети ще бъдат подадени за разглеждане от Междуведомствената комисия към Министерски съвет, която взема решения за обезщетяване на пострадалите. Съгласно изискванията на Междуведомствената комисия – право на обезщетение имат собствениците на недвижими имоти, които не са застраховани и имат сериозни щети.

Гражданите могат да подават заявления в Информационния център на Община Враца, като в тях се описва недвижимият имот и пораженията по него.

По предварителна информация ураганният вятър е нанесъл поражения на близо 70% от сградите на детски ясли и градини, училища и прилежащите им дворове.

За последните дни броят на подадените сигнали от граждани към Община Враца е над 150, като на всеки един от тях е реагирано своевременно.

Към електроразпределителното дружество са подадени над 300 сигнала за проблем в захранването. Към момента с прекъснато електрозахранване са жителите на село Бели извор, както и отделни участъци от квартал „Бистрец“.

Всички екипи на БКС и днес продължават да отстраняват щетите, нанесени от природната стихия.

 
2023-01-20 09:30:34