Залесяват над 3600 дка гори по европроект

Залесяват над 3600 дка гори по европроект

3623 дка гори ще бъдат залесени по първия европейски проект на Северозападно държавно предприятие- Враца, съобщи неговият директор инж. Веселин Нинов.

Той е "Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на
екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие".Стойността му е близо 10 милиона лева. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на ЕС по ОП "Околна среда 2014-2020г".

Със средствата ще бъдат закупени 12 машини за всички лесотехнически дейности, които ще увеличат технологичния капацитет на предприятието.

По проекта в трите разсадника край Берковица, Галово и Долна Митрополия ще бъдат отгледани 680 хиляди фиданки, които ще послужат за залесяването. С реализацията на проекта ще бъдат подобрено природозащитното състояние на видовете и местообитанията от мрежа НАТУРА 2000 в 21 защитени зони на територията на СЗДП на площ от 11 844 дка от Видин до Ловеч. Проектът ще допринесе за изпълнение на националните цели по ключовия ангажимент за засаждане на 3 млрд. нови дървета в ЕС при зачитане на екологичните принципи.

Подробна презентация на дейностите по проекта направи инж. Николай Ненчев. Той подчерта, че проектът е голямо предизвикателство заради големия обем дейности и краткия срок от една година, но отличното взаимодействие и капацитет на СДГП и Дирекцията на ПП "Врачански Балкан" ще доведе по успешна реализация и бъдещи подобни инициативи.

Откриващата пресконференция по проекта уважиха трима областни управители: на Враца -  Георги Митов, на Ловеч - инж. Светослав
Славчев и на Плевен - Иван Петков.

Проектът бе представен на пресконфренция на 19 януари в х-л "Хемус".


Директорът на парк "Врачански балкан" инж. Николай Ненчев представи подробно дейностите
Областни управители, ръководители на институции и горски служители уважиха събитието
Част от екипа на проекта


2023-01-20 13:40:33