Община и културни институции си благодариха за отличното партньорство

Кмет обсъди културния календар с институции

В Световния ден на думата „Благодаря“ Община Оряхово организира среща с директори на образователни и културни институции в града. Обсъдиха се предстоящите мероприятия от Културния календар за 2023 година. Срещата премина ползотворно и конструктивно. За отличната си съвместната дейност двете страни искрено си БЛАГОДАРИХА! 


сн.1


2023-01-11 12:43:35