Музеен комплекс спечели нов проект

Музеен комплекс спечели нов проект

Музеен комплекс – Берковица участва в обявена конкурсна сесия на Министерство на културата – София за „Целева структурна подкрепа, насочена към държавни, регионални и общински музеи и художествени галерии, българска национална филмотека, център за подводна археология и държавен културен институт „Културен център „Двореца“ – Балчик за осигуряване на оптимален климатичен режим за опазване на движимите културни ценности”.

Проектът „Опазване на движимите културни ценности в обектите на Музеен комплекс – Берковица чрез оптимален климатичен режим”, на стойност: 1411,86 лв. беше класиран и одобрен. Той има за цел да осигури подобряването на микроклимата на представените и съхранявани движими културни ценности в експозициите и фондохранилищата на обектите на Музеен комплекс – Берковица. С получените средства комплексът ще подпомогне експозиционната и фондова дейност през месеците: януари, февруари, март и април 2023 г., като заплати разходите за изразходваната ел. енергия за посочения период. Това е вторият по ред проект за енергийно подпомагане, който екипът на МКБ печели.

Музеен комплекс – Берковица благодари на Министерство на културата за бързата процедура и предоставена подкрепа.

 
2022-12-23 14:40:24