Кмет връчи дипломите на нови Монтесори специалисти

Кмет връчи дипломите на нови Монтесори специалисти

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков официално връчи свидетелствата за професионална квалификация “Специалист при групова работа с деца 3-6 г. по педагогика Монтесори“ на седем педагози от ДГ „Радост“.

Официален гост на събитието бе Таня Борисова-старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието-Враца, заместник-кметът Боряна Петкова и Дарина Кръстева-Вълешкова- главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ в общинска администрация. Присъстващите бяха посрещнати от децата от Четвърта Монтесори група, които изнесоха празнична програма и поздравиха гостите.

Навсякъде се усещаше празничният дух, който завладя деца и възрастни. Кметът пожела много бъдещи успехи в начинанията на екипа на детската градина.

 


2
3


2022-12-21 12:58:50