Нов проект спечели селановското училище

Нов проект спечели селановското училище

След проведена конкурсна процедура на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци спечели нов проект. Той е „65 години заедно с една цел“. Вече е подписан и договорът, който е на стойност 25 658,20 лева със срок на изпълнение 9 месеца.

Целта на проекта е да се създаде работещ модел за преодоляване на етнически и други предразсъдъци, взаимно опознаване и приемане, личностна изява и развитие на компетентности чрез дейности, включващи ученици, учители, родители, представители на общността, чрез събития организирани съвместно и с представители на други училища.

Проектът ще реализира шест дейности:

  • Дейност 1 „Организация и управление“.
  • Дейност 2 „Информиране и публичност“.
  • Дейност 3 „Заедно“ – две поддейности – 3.1 „Заедно в празника“ и 3.2 „Пъстро лято“.
  • Дейност 4 „Променям себе си - променям другите“ - три поддейности – 4.1 „Учещият учител“, 4.2 „Учещият родител“ и 4.3 „Заедно за децата“.
  • Дейност 5 „Аз и моите корени“ – две поддейности 5.1 „Хлябът е един“ и „Длъжни сме да помним“.
  • Дейност 6 „Светът е прекрасен и аз искам да го опозная" - две поддейности – 6.2„Аз, другите, Земята и космоса“ и 6.3 „Училищата в областния град Враца - възможен избор“.

 
2022-12-14 13:13:22