Малчугани и горски залесиха училищен двор

Малчугани и горски залесиха училищен двор

Служители на Северозападно държавно предприятие проведоха демонстрация
по засаждане на млади дръвчета в ОУ “Иван Вазов“- град Враца.
Инициативата имаше образователна цел.

Инж.Ивайло Ангелов и инж.Тошко Брайков споделиха знанията и опита си
пред ученици от 1-ви до 4-ти клас от клуба „Млади еколози“, с
ръководител Малинка Дамянова. Децата получиха необходимите указания
какви правила трябва да се спазват, за да бъде засадено едно дръвче
правилно и то да получи добра възможност за живот. Лесовъдите обясниха
подробно стъпките в засаждането, каква почвоподготовка е необходима и
каква пръст трябва да се използва. Учениците научиха още какви грижи
трябва да полагат за младите насаждения в тяхното бъдещо отглеждане.
Инициативата се проведе в училищната градинка, отредена за залесявания.

По време на откритото занятие, чрез беседа, на учениците бяха задавани
занимателно въпроси, свързани с храненето и дишането на дърветата, как
намаляват вредното въздействие от човешката дейност, как обогатяват
въздуха с кислород и задържат водата в почвата, как създават
благоприятна среда за човешкото съществуване, какъв е техният жизнен
цикъл и как ние трябва да ги подпомагаме в млада възраст – така, както
възрастните хора се грижат за своите деца.


2
3


2022-12-05 19:47:34