»лийчо Ћачовски: ќбединението е формулата за успеха на  нежа

»лийчо Ћачовски: ќбединението е формулата за успеха на  нежа

 ъмпинг за деца и зелено училище ще отвор€т града за туристи 


 метът на  нежа »лийчо Ћачовски отчете свършеното от както пое управлението на общината преди 7 години. —ъбитието съвпадна с честването на 79-годишнината от об€в€ването на  нежа за град.

„«ащитихме редица проекти и обновихме сградни€ фонд на почти всички градини и €сли не само в града, но и в селата. ”споредно с това осъзнахме, че тр€бва да осигурим равен достъп до образование на всички деца. ѕо тази причина още през 2018 г. премахнахме таксите за детските градини и млечната кухн€. ÷елта ни бе да улесним родителите. ≈два миналата година държавата осъзна тази потребност и въведе тази практика на национално ниво.

ќсвен за малките, помислихме и за големите ученици. Ќаправихме ц€лостен ремонт на ѕ√ по земеделие, включващ вътрешен и външен ремонт. Ќаскоро открихме и обновеното общежитие, където учениците ще се чувстват по-уютно. Ќаправихме ремонт на Ќ” „ нежица“-и на двете му бази. –емонтираме основното училище в ≈ница и ќ” „ќтец ѕаисий“- нежа, за което има и проект за саниране на училището и въвеждане на възобнов€еми енергийни източници. ”споредно по нови€ план за възстанов€ване и устойчивост разработваме проекти за —” „Ќеофит –илски“ и за ќ” „¬асил Ћевски“. ƒо тук средствата влезли в училищата за по-добра среда на децата ни за тези 7 години са 5 млн. и 700 000 лв.“, отчете кметът.

«агриженост е про€вена и към възрастните и социално-у€звимите хора в общината.

„ андидатствахме и спечелихме всички допустими за нашата община проекти в тази сфера. —редствата по социални проекти са за 4 млн. и 600 000 лв. за последните 7 години. ќсигурена е заетост на над 400 човека. ќбгрижени са над 1700 лица в ц€лата община“.

¬идими са промените и по отношение на инфраструктурата.

„–емонтирахме сградата на общинската администраци€. “€ е символът на местната държавност. –емонтирахме централни€ площад „ѕенчо янкулов“, който вече е красив и модерен. ѕарк „јхтирка“ е преасфалтиран и с хубава сцена, които му придадоха завършен вид. ќбщинската служба по «емеделие също е ремонтирана. ћного средства получи и общинската болница. ѕрез 2016 г. направихме вентилаци€ и отопление на ц€лата сграда. «авърши ремонтът по  расива Ѕългари€, с който обновихме поликлиничната част. ѕак ще кандидатстваме, за да може отделение, по отделение да ремонтираме всичко. Ќ€ма как да затворим ц€лата болница, затова нещата се вършат бавно и поетапно. »дната година ще имаме нов скенер и рентген, които ще бъдат обособени в ново помещение. “ака болницата ни ще е конкурентна, дори на областно ниво. «а нас е изключително важно при прием в болница пациентите да са правилно и навременно диагностицирани, за да се насочат към съответните специалисти“, съобщи още »лийчо Ћачовски.

„¬ Ћесопарк „√ергана“ направихме посетителски център за семейни тържества и детски рождени дни. ѕолзването на помещението е безплатно след за€вка до общината.

÷ените на тока растат, но ние спечелихме проект за подм€на на уличното осветление с норвежки партньор. “ака  нежа изглежда по различен начин.

«акупихме електрически автомобил на нуждите на местни дейности. ¬ полза е и на бизнеса. Ќаправихме и станци€ за ел. автомобили.

»зградихме детски и спортни площадки в различни квартали. ÷елта ни е да са не само в центъра, а навс€къде, за да са близо до хората и малчуганите.

Ўивашки€т цех, който работи в  нежа е един социален проект, с който се горде€. “ой генерира работни места. ќсновно се ползваше за шиене на работно и спално облекло. Ўиеха се и предпазни маски по време на пандеми€та, когато се наложи денонощна работа и въвеждането на сменен режим.

ќбновихме социални€ комплекс  ухн€-майка.»нсталирахме панели за отопление на водата, направихме и вътрешни ремонти, преоборудвахме го.

ѕо линейната инфраструктура ще започна с уличната настилка. »скам за година да асфалтираме всички улици в  нежа, както и вие. Ќе сме спирали, но продължаваме с опитите да привлечем средства. «а 7 г. усп€хме да асфалтираме 15 км. от общинската пътна мрежа в града и селата. ѕредстои ни още много работа в това направление.

Ќаправихме 3 проекта за канализаци€  и разширихме действащата с 5 км., в същото време подменихме и водопроводи на част от улиците в  нежа. ѕрез 2021 г. ћ––Ѕ подписа с  нежа споразумение за подм€на на вътрешни€ водопровод в Ѕреница. ѕодписано е и споразумение за втори€ етап на проекта за още 5 км. вътрешен водопровод.

¬идни личности посетиха града ни в годините по различни поводи. Ќе спираме и с фестивалите, сред които –окфест  нежа- един от най-силните в —еверна Ѕългари€ и фолклорни€ „ћайски кукутановец“. –азработваме нов проект, който ще превърне  нежа в атрактивна туристическа дестинаци€. »де€та е да обособим къмпинг в лесопарк „√ергана“ с основна цел и насоченост към децата. ƒа се организират там изнесени уроци. «ащо не в парка да се провеждат и зелени училища“, сподели кметът. »маме сериозна проектна готовност за саниране на обществени сгради и блокове, за нови улици и във вс€ко едно направление.

„Ќека да бъдем все така задружни. ¬сички ние вид€хме, че само и единствено, когато се обединим, когато имаме обща цел, само тогава ние постигаме това,  което сме решили и то с много по-бързи темпове от другите общини“, отправи като пожелание кметът »лийчо Ћачовски.


1
сн.2
сн.3


2022-12-03 18:32:36