Първо място за Европейчетата във Враца танцува

Първо място за Европейчетата във Враца танцува

Първо място спечелиха децата от ДГ „Европейчета“-Враца в конкурса за съвременна хореография „Враца танцува…“. Събитието бе организирано от Община Враца и Младежки дом.

Танцьорите от клуб за модерен балет „Европейчета“ – за работа с деца с изявени дарби в областта на танцовото изкуство, с ръководител Петя Христова, по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, се включиха в конкурсната част на фестивала с танц на песента „Деца на Земята“. За участието си и достойното представяне бяха отличени с първо място в първа възрастова група и получиха за награда - диплом и статуетка.

В тазгодишното издание на „Враца танцува..“ се представиха над 20 формации.

 


2
3
4


2022-11-30 11:19:08