Обявиха конкурс за шеф на Специализираната болница в Мездра

Обявиха конкурс за шеф на Специализираната болница в Мездра

Конкурс за изпълнителен директор на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести в Мездра обявиха от Министерството на здравеопазването.

Кандидатите, желаещи да застанат начело на лечебното заведение трябва да са магистри по медицина или икономика и да имат най-малко 5 години професионален опит. Те трябва да отговарят на определени изисквания за заемане на ръководната длъжност, като например да не са осъждани или поставени под запрещение, да нямат в трудовото си досие обявяване на несъстоятелност, да няма конфликт на интереси и др.

Конкурсът ще се проведе на три етапа – подбор по документи, защита на концепция за управление и интервю. Кандидатстването се извършва в срок до 16 декември.

Избраният шеф ще бъде начело на лечебното заведение за срок от 3 години.
2022-11-30 11:16:45