Врачанската пожарна си търси служители

Врачанската пожарна си търси служители

Обявиха конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Враца за вакантни младши изпълнителски длъжности. За позициите се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Документи се подават в „Човешки ресурси” на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца до 5 декември, включително. Свободните позиции са за пожарникар – старши пожарникар – 2 (две) вакантни длъжности; водач на специален автомобил II – I степен, той и пожарникар – 3 (три) вакантни длъжности; пожарникар – старши пожарникар (по член 128 от ЗМВР) – 1 (една) вакантна длъжност; младши инспектор ІІІ – І степен (по член 128 от ЗМВР) – 1 (една) вакантна длъжност.

Кандидатите трябва да са с българско гражданство; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер; да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР. Освен това те трябва да са под 41 години, да имат минимум средно образование, да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, да притежават свидетелство за управление на МПС категория С и да не са лишавани от право да управляват моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата, през последните три години – за длъжността „водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар”.

 

 
2022-11-24 15:06:48