Тролейбусен транспорт - Враца търси да назначи хора за следните позиции

"Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД търси да назначи хора за следните позиции:


Шофьори на автобус / електробус 

Заплата от 1023 лв. до 1600 лв. (Бруто)

Основна заплата 1023,00лв , 1% прослужено време/клас по специалността, отстъпка от продадени билети, заплащане на нощен и извънреден труд ( ако има такъв), режийни 3,00лв на отработен ден, ваучери за храна на стойност 80,00лв.Платен годишен отпуск пропорционално на отработеното време и трудов стаж.

Изисквания: средно образование, свидетелство за правоуправление категория "D", валидно удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници, валидно удостоверение за психологическа годност, професионален опит две години, лицето.

Електромонтьор, изграждане, поддръжка и ремонт на електропроводни линии и мрежи

Заплата от 913,00 лв. до 1200 лв. (Бруто)

Основна заплата 913,00лв, 1% прослужено време/клас по специалността, изплащане на извънреден и нощен труд ( ако има такъв), режийни в размер на 3,00лв на отработен ден, ваучери за храна на стойност 80,00лв.Платен отпуск  пропорционално на отработеното време и трудов стаж.     

Извършва обходи, огледи, профилактика и текущо поддържане на ВКМ (високо контактна мрежа), фидерите и захранващите кабели 10 и 20kV.Явява се на изпити по Наредба 16 - 116 за ТЕЕ, ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ПБЗРЕН до 1000 V в указаните срокове.

Изисквания: средно специално образование "ел. техника", свидетелство за правоуправление категория "С", свидетелство за правоспособност за работа с подвижни работни площадки, IV група електро безопасност, професионален опит на подобна позиция минимум една година, лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер.

За повече информация в офиса на дружеството.
2022-11-24 11:07:45