Детска градина отбеляза Деня на толерантността

Детска градина отбеляза Деня на толерантността

В днешния, изпълнен с динамика и напрежение живот е особено важно да бъдем толерантни – да уважаваме, приемаме и разбираме другите около нас. Децата от трета група на ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина заедно със своите учителки г-жа Мария Димитрова и г-жа Виолета Славова отбелязаха международния ден на толерантността – 16 ноември с няколко мероприятия. Те изработиха постер на тема „Да бъдем толерантни“, който беше поставен на видно място в детското заведение. Представена беше и кратка литературно-музикална програма пред останалите деца от другите детски групи. Рецитираха се стихове за доброто, пяха се песни за вълшебните думи – моля, извинявай, благодаря. В края на празника всички деца от ДГ “Незабравка“ се включиха в танците на приятелството и в различни образователни игри, посветени на доброто, приятелството и толерантността.
2022-11-21 10:49:13