Нови площади и съоръжения за игра радват жителите на община Мизия

Нови площади и съоръжения за игра радват жителите на община Мизия

Свършеното по отношение на инфраструктурата и обектите в община Мизия от началото на годината до сега представи кметът Валя Берчева.

Със средства от ДФ „Земеделие“ са реконструирани площи за широко обществено ползване в Мизия, Крушовица, Софрониево и Липница. Направени са нови паркови алеи, монтирано е ново осветление, поставени са детски съоръжения за игри на открито, доставени са паркови пейки, беседки и др. Положена е ударопоглъщаща настилка в границите на безопасните зони на детските съоръжения. Обектите са въведени в експлоатация от главния архитект на община Мизия.

Нова спортна площадка за игри на открито има в Мизия. Изграждането й включва дейности по направа на нова основа от трошен камък, доставка и полагане на бордюри, изграждане на нов тротоар по ул. „Петко Банков“, доставка и полагане на плътен асфалтобетон, доставка и монтаж на детски съоръжения за игри на открито. Общата площ на ремонтирания участък е около 500 м2. Обектът е финансиран със средства от капиталовата програма на община Мизия.

Ремонт на покрив и на класни стаи и коридори е направен в ОУ „Христо Ботев в с. Крушовица. Финансирането е с ПМС от 29.07.2022г.

Текущ ремонт е извършен на помещение на денонощни оперативни дежурни, находящо се в сградата на Общинска администрация – Мизия. Обособено е ново помещение. Изпълнени са дейности по облицовка на стени, монтаж на окачен таван, полагане на нови кабели и монтаж на нови осветителни тела, контакти и ключове. Шпакловане и боядисване на стени и доставка и полагане на теракот по под. Обектът е финансиран със средства от капиталовата програма на община Мизия. Монтирани са 5 броя нови детски съоръжения в парковата зона на ж.к. „Лазар Драганов“ в града. Обектът е финансиран със средства от капиталовата програма на община Мизия.

Продължават строително-монтажните дейности по още редица обекти.


2
3
4
5


2022-11-21 10:05:57