Преобразиха училищни дворове и детски площадки

Преобразиха училищни дворове и детски площадки

РИОСВ – Враца и ПУДООС приеха без забележка изпълнението на всички девет проекта, получили одобрение за финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022“ към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Класиралите се в тазгодишната кампания шест училища, две детски градини и едно кметство, са реализирали проекти от кампанията  на територията на общините: Враца, Бяла Слатина, Криводол, Козлодуй, Мездра, Роман и Борован.

В някои от училищата и детските градини са създадени класни стаи на открито, монтирани са съоръжения за игри, пейки, кошчета за разделно събиране на отпадъци, извършено е залесяване с дървесно-храстова растителност.

Кметството е с обособен кът за отдих и почивка. Изградени са беседки, пейки на открито, теренът е облагороден с дръвчета и фиданки.

С реализацията на проектите е постигната целта на кампанията, свързана с повишаване на екологичната култура, навлизане в образователния и възпитателен процес на младите хора на разнообразни и съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.

 


2
3
4


2022-11-21 09:46:34