Направиха безплатни очни прегледи на 60 деца в Бяла Слатина

Направиха безплатни очни прегледи на 60 деца в Бяла Слатина

На 11 ноември във всички детски градини на  територията на гр. Бяла Слатина бяха проведени очни прегледи на  60 деца  от Лайънс клуб Плевен. Инициативата е реализирана по програма за профилактичен скринингов очен преглед за деца на възраст 6-7 години. Скрининговите прегледи се извършиха  от  лекар -специалист, който  води изследването, на място в детските градини. Организацията бе осъществена от община Бяла Слатина, а  финансово обезпечаване е поето от Лайънс клуб Плевен. Скрининговият преглед бе извършен с апарат Plusoptix S12C, който представлява камера, подобна на играчка. За 1 секунда от разстояние 1 м. апаратът сканира очите на детето и извежда резултати за евентуални офталмологични проблеми. Методът е неинвазивен и не травмира емоционално децата, като напомня игра. Той има за цел да открие бързо и безболезнено скрити очни заболявания, за да могат да бъдат лекувани децата навреме. Резултатите от прегледа  на момента бяха предоставени на родителите.

Община Бяла Слатина благодари на Лайънс клуб Плевен за възможността да бъде част от кампанията.

 


2
3


2022-11-18 14:14:56